Tiếng việt

Vaporizer 500 m³/h

¥0.00
Mô tả


Vaporizer bên ngoài


 


500 m³/h bên ngoài vaporizer


 

Lưu ý:
1. vật liệu là thép không gỉ.

2. tỷ lệ lưu lượng khí được thiết kế là 500m ³/h, và tỷ lệ lưu lượng khí thực tế là 80% của thiết kế của nó.
3. xi lanh khí dọc (175L, 195L, 210L và 360L) đi kèm với một máy bốc hơi tích hợp (tốc độ dòng khí: 9.2 m ³/h).
4. xi lanh ngang (410L và 500L) không có máy bốc hơi được tích hợp, vaporizer bên ngoài tùy chọn nếu cần thiết. 
♦Kịch bản ứng dụng
 
 

 
 


Duy nhất cung cấp khí xi lanh bơm trong môi
Cung cấp khí tập trung (nhiều loại xi lanh đông lạnh)

 

 

 

 

 

  

Đánh giá