Tiếng việt

Vaporizer 100 m³/h

¥0.00
Mô tả

Vaporizer bên ngoài


 100 m³/h Vaporizer bên ngoài
 

Lưu ý:

1. vật liệu là thép không gỉ.

2. tỷ lệ lưu lượng khí được thiết kế là 100m ³/h, và tỷ lệ lưu lượng khí thực tế là 80% của thiết kế của nó.
3. xi lanh khí dọc (175L, 195L, 210L và 360L) đi kèm với một máy bốc hơi tích hợp (tốc độ dòng khí: 9.2 m ³/h).
4. xi lanh ngang (410L và 500L) không có máy bốc hơi được tích hợp, vaporizer bên ngoài tùy chọn nếu cần thiết.

 

♦Kịch bản ứng dụng

 
 


Duy nhất cung cấp khí xi lanh bơm trong môiCung cấp khí tập trung (nhiều loại xi lanh đông lạnh)


 


 

 

 

 

 


 

Đánh giá