Tiếng việt

Vaporizer 50 m³/h

¥0.00
Mô tả

Vaporizer bên ngoài


 


50 m³/h bên ngoài vaporizer

 

bên ngoài vaporizer

 


♦Kịch bản ứng dụng
 
 
 Duy nhất cung cấp khí xi lanh bơm trong môiCung cấp khí tập trung (nhiều loại xi lanh đông lạnh)


 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá