Tiếng việt

Hộp gỗ ngang

¥0.00
Mô tả 

Hộp gỗ ngang

 
Hộp gỗ cho xi lanh đông lạnh ngang

♦Giới thiệu
       Chất liệu: gỗ cứng và ván ép
     chúng tôi có thể cung cấp nhiều loại hộp gỗ
   Lưu ý: 1. xi lanh bơm trong môi ngang bao gồm: 410l, 500l.
               2. packing phương pháp cũng có thể chọn rack gỗ.

 

  


 

Đánh giá